3PMETRICS SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TEKNOLOJİ A.Ş.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bize Ulaşın Bölümü Aydınlatma Metni

 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi kapsamında https://www.3pmetrics.com/ internet sitesinin “Bize Ulaşın” bölümüne istinaden mesajınızı iletebilmek için bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz ile ilgili olarak, veri sorumlusu sıfatıyla 3pmetrics Sürdürülebilirlik ve Teknoloji A.Ş. (“3pmetrics”) tarafından, sizi aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

İşbu Aydınlatma Metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi kapsamında 3pmetrics’in kimliği, 3pmetrics ile paylaşacağınız kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği, veri toplama yöntemlerimiz ve hukuki sebepleri ve sahip olduğunuz haklarınız konusunda sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

 

  1. İşbu internet sitesi (3pmetrics.com), 3pmetrics Sürdürülebilirlik ve Teknoloji A.Ş.’ye aittir ve tarafımızla paylaşacağınız kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla 3pmetrics Sürdürülebilirlik ve Teknoloji A.Ş. tarafından muhafaza edilecek ve korunacaktır.

 

  1. İnternet sitesi kullanıcılarının 3pmetrics Sürdürülebilirlik ve Teknoloji A.Ş. ile kolay şekilde iletişime geçebilmelerine imkan tanımak amacıyla 3pmetrics.com uzantılı internet sitesinde “Bize Ulaşın” bölümü oluşturulmuştur. İşbu bölümde tarafımıza iletebileceğiniz talep ve konuların çözümünde sizlere hitap edebilmek, talep ve konulara ilişkin hususları araştırabilmek için adınızı-soyadınızı, sizinle iletişime geçebilmek ve/veya iletiniz hakkında size bilgi ve/veya cevap verebilmek amacıyla e-posta adresinizi ve/veya cep telefonu numaranızı talep etmekteyiz. Bu kişisel veriler ile Bize Ulaşın bölümünde bulunan mesaj alanı kısmında paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz yukarıda belirttiğimiz amaçlar doğrultusunda, “iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi” amacıyla sizlere en iyi şekilde yardımcı olabilmek ve iletiniz doğrultusunda sizlerle iletişime geçebilmek adına işlenecektir.

 

  1. “Bize Ulaşın” bölümünde paylaşabileceğiniz kişisel veriler, talebiniz hakkında ve/veya talebiniz doğrultusunda işlem ve araştırma yapabilmek, muhtemel sorularınıza cevap verebilmemiz için 3pmetrics Sürdürülebilirlik ve Teknoloji A.Ş. bünyesinde görevli ve iletinize konuyla ilgili hususlardan sorumlu çalışma ekibimizle veya gizlilik sözleşmesi çerçevesinde hizmet aldığımız bağımsız danışman, avukat ve diğer çözüm ortaklarımızla gerekli olması halinde ve gerekli olduğu ölçüde ilgili üçüncü kişilerle ve resmi kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecektir.
  2. Bize Ulaşın bölümünde paylaşabileceğiniz ad-soyad, e-posta ve cep telefonundan oluşan kişisel verileriniz “iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi” amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Maddesinde belirtilen “açık rıza vermeniz”, ”bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanmaktadır.

 

Kişisel verileriniz https://www.3pmetrics.com alan adlı internet sitesinin Bize Ulaşın bölümünden paylaşmanız suretiyle tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmektedir.

 

  1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre 3pmetrics Sürdürülebilirlik ve Teknoloji A.Ş.’nin hello@3pmetrics.com adresine e-posta göndererek veya Esentepe Mah. Talat Paşa Cad. No:5 İç Kapı No:1 Şişli / İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.