SOS 1,5 Net Sıfır Karbon İçin Yol Haritası Yayınlandı

28.12.2021

...

1,5 derece hedefi için tüm şirketler eyleme geçmek istiyor. Hem de hemen.

Ancak konu o kadar yeni, şirketler o kadar karmaşık ki, kimse nereye nereden başlayacağını bilemiyor. SKD Türkiye’nin davetiyle yayına hazırlık sürecinde birlikte çalıştığımız SOS 1,5 Net Sıfır Karbon için Yol Haritası çalışması içinde bulunduğumuz dönüşüm sürecinde, herkes için bulunmaz bir nimet.

 

Şirketlerin sürdürülebilirlik ve net sıfır karbon için yol haritası belirleme ihtiyacını, 3pmetrics olarak son 2 yıldır birçok sektörden farklı büyüklüklerdeki şirketlerde farklı yaklaşımlarla tecrübe ediyoruz. Şirketlerin konuya yabancı olmaları çok anlaşılır bir şey. Ancak danışmanlardan, şirket içi başka birimlerden özetle “yanlış kaynaklardan” “yanlış öğrenilenler” yüzünden, neredeyse çalışmaya başladığımız her şirket için daha işe başlamadan birkaç hafta “sürdürülebilirlik terapisi” yapıyor, yanlış öğrendiklerini yıkmaya çalışıyoruz. Bu konuda “Karbon ayak izi ile ilgili yanlış bilinenler” yazımıza göz atabilirsiniz.[1] Dileyenler linke bakabilirler, konuyu dağıtmayalım.

 

SKD Türkiye’nin, üyeleri sayesinde Türkiye’nin gayri safi milli hasılası’nın 3’te birine yakınını etkileyen büyük bir etki gücü var. Ek olarak, SKD Türkiye’nin karbon ayak izi ve yol haritası konularında başka bir önemi daha var. Karbon ayak izi hesaplama çalışmaları “Greenhouse Gas (GHG) Protocol”’e göre yapılıyor. SKD Türkiye’nin çatı örgütü WBCSD ise, GHG Protocol’ü WRI ile birlikte geliştiren iki kurumdan biri. Dolayısıyla SKD Türkiye’nin çatı örgütü, karbon ayak izi konusunda dünyada 2 otoriteden biri desek yanlış olmaz.

 

WBCSD’nin konuyla ilgili uzmanlığını, üyelerine yayınladığı rehber dokümanlar ve eğitimler ile aktarıyor. SOS 1,5 Net Sıfır Karbon İçin Yol Haritası da şirketlerin

- Karbon ayak izlerini yönetebilmelerini,

- Düşük karbon ekonomisine geçmelerini ve

- Net sıfır karbon yolculuğuna çıkmaları

için gerekli alet çantasını sunuyor aslında.

 

Yayının temel odak noktası çok açık: Şirketlerin temel stratejisini “net sıfır karbon”a dönüştürmek!

 

SOS 1,5 Net Sıfır Karbon İçin Yol Haritası

 

Net Sıfır Karbon için Yol Haritası raporu, şirketlerin net sıfır karbon stratejisi yaratması ve bunu da şirket stratejisine entegre etmesi üzerine şirketlerin düşük karbon ekonomisine geçişinde rehber niteliği taşıyor.

 

Net Sıfır Karbon Stratejisi’nin Adımları

 

Öncelikli ve birincil adım, “iklim risklerini ve fırsatlarını anlamak” olarak tanımlanıyor. Burada şirketin güncel durumunun, gelecekte karşılaşacağı risklerin ve bu risklere karşı değer yaratma fırsatları açıklanıyor.

 

Net sıfır karbon hedefinin ve bu yoldaki kilometre taşlarının belirlenmesi ikinci aşama olarak konumlanıyor. Burada atılması gereken temel adım, şirketin Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını hesaplaması; Kapsam 3 emisyonları için ise bir yol haritasının belirlenmesi olarak tanımlanıyor. Bu başlığın altındaki aksiyonlar şirketlerin net sıfır karbona dönüşümü için hayati önem taşıyor.

 

SOS 1,5 raporundaki üçüncü adım, Şirket stratejisiyle uyumlu bir iklim programının oluşturulması. Burada temel nokta şirketin yapacağı önemlilik analiziyle iklim hedeflerine dair aksiyonları belirlemesi.

 

Önceki adımlarda belirlenen planın uygulanabilmesi için gerekli olan kaynak yönetimi çalışmaları, “etki yaratmak için kaynakları harekete geçirmek” başlığında detaylandırılmış. Bunu adım adım planlayan ve uygulayan şirketlerin sektör lideri olma ihtimali çok yüksek.

 

Son adım ise, net sıfır karbon yolculuğunun yönetişim ayağını temsil eden “İklim eylemine katılma, bilgi paylaşımı ve iletişim” başlığı. Burada şirket içi yönetim ve iletişim çalışmalarının yanında, şirketin paydaşlarını ve müşterilerini de katacağı daha kapsayıcı bir net sıfır karbon yolculuğuna geçiş adımları detaylandırılmış durumda.

 

3pmetrics olarak yayına hazırlık sürecinde danışmanlık katkısı sağladığımız SOS 1,5 Net Sıfır Karbon için Yol Haritası raporunu buradan indirebilirsiniz.[2]

 

Dilerseniz şirketinize özel sürdürülebilirlik önceliklerinin belirlenmesi, net sıfır karbon yol haritası çalışmaları, karbon ayak izi hesaplama ve raporlama faaliyetlerinin detaylarını görüşmek için buradan bizimle iletişime geçebilirsiniz.